Godziny otwarcia sklepu 5.10.15 Warszawa, ul. Rembielińska 20